• boi_2

  I livets tjänst! Vad betyder det egentligen?

 • hast

  Skall vi lära av livet – eller tror vi att vi kan lära livet något?

 • cig1

  Tror du verkligen på vad media berättar?

 • buddah

  Kunskap börjar med att se med egna ögon

 • uge_3

  Är du lönsam lille vän?

Spå i kaffesump – frigör kreativitet!

‘Spå i kaffesump’ är mitt forum för fördjupning och reflexion. Tankar förpackade och presenterade med mina ord. Tankar som ibland kanske är utmanande. Det är meningen. Jag tror att vi alla behöver ett mått av öppenhet. Nya perspektiv och nya infallsvinklar. Så även jag. ‘Spå i kaffesump’ tar upp ämnen inom ekonomi & marknad, människan & hälsa, livet, de stora frågorna och inte minst: medias ensidiga propaganda granskas och belyses. För att förstå och för att välja behöver vi kunna se det som är – som det just är.

MVH
Ulf-Göran UGE Wannerfeldt